Menu
X

Dodekalitten

På en lollandsk mark med udsigt til Smålandshavet skaber vi et syngende monument, som skal give alle, lokale som tilrejsende, en oplevelse af storhed, nærhed og skønhed, folkevandring og bofasthed, stolthed og ydmyghed, fortid, nutid og ikke mindst fremtid, den kommende tid.

DODEKALITTEN (græsk: Tolvstenen) er 12 stenstøtter, hver 7-8m høje, hvor de øverste 2m er udhugget som hoveder, der alle vender mod centrum af en cirkel med 30m indvendig diameter. Stenstøtterne rejses uden synlige fundamenter, og de synger!

Under en kreds af siddesten indbygges et 12-kanal lydanlæg, som lader rumlig elektroakustisk sang og musik, skabt til stedet, klinge inde i cirklen på daglig basis året rundt.

Legender, sagn og sange om LOLERNE, et folk, der for længe siden kom til landet og gav det navn, danner baggrund for en højst nutidig fortælling om samarbejde mellem forskellige kunstarter og det lokale samfund. Værket viser os Lolernes og dermed vores baggrund for et demokratisk samfund, hvis urform er samråd, hvor fællesskabet udtrykkes i sang, og hvor bevidsthed om fortiden udtrykkes som respekt for forfædrene, der oprindeligt kom langvejs fra, fra landet mod syd, hvor vandene steg for 7.500 år siden og sendte Lolerne på rejse.

Nogle af dem slog sig ned på den ø, vi nu kalder Lolland, og der er vidnesbyrd om den rige kultur, de efterlod overalt, hvor de bosatte sig. 
Alene på kyststrækningen fra Ravnsholt til Ravnsby er der bevaret mere end 70 gravhøje, hvoraf flere er jættestuer.

Omkring gården Ellevehøj er der nu kun 4 tilbage, jættestuen Glentehøj og 3 andre høje. Her genrejser vi Lolernes Ring, DODEKALITTEN, og lader de nye Loleres forfædre synge.

Den absolut bedste oplevelse af Dodekalitten fås ved at parkere i Kragenæs og gå til Dodekalitten ad Glentehøjstien, enten fra havnen bag om campingpladsen, ad hjertestien gennem skoven, eller fra Glentehøjstiens start ved Kragenæsvej, turen tager knapt 15 minutter. Ved havnekontoret/campingpladsen er det muligt at hente mere information om projektet.

For gangbesværede og handikappede er det muligt at parkere for enden af Glentehøjvej, men bemærk venligst at busser ikke kan vende her, og der kun er plads til maksimalt 5 biler.

 

Adresse

Dodekalitten
Glentehøjstien
Torrig L 4943
Search